Yazılım Mühendisliği

  • Akademik Derece: Lisans derecesinde yazılım mühendisi
  • Eğitim Dili: İngilizce
  • Eğitim Süresi:   4 yıl (8 yarıyıl)
  • https://se.ius.edu.ba

Günümüzde yazılım, modern iş hayatında, bilimsel araştırmalarda ve mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan en temel unsurlardan biri haline gelmiştir. Yazılım Mühendisliği (SE) programının temel amacı, öğrencilere yazılım mühendisliği alanında genel ve özel yeterliliklerin kazandırmak ve yazılım mühendislerine çeşitli güvenilir yazılımlar üretmelerini sağlayacak bilgi, beceri, yöntem, araç ve süreçleri öğretmektir. Yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri ve matematiğin prensiplerini, yazılım problemleri için ekonomik açıdan etkin çözümler bulmada kullanan bir mühendislik şeklidir.

Öğretim metodları

Robotik, yapay zeka, dijital tasarım, kriptografi gibi temel derslerin yanısıra öğrencilerimiz bu ve diğer konulardaki seçmeli dersler ile kendi öğrenim programlarını yönlendirebilmektedirler. Bu şekilde, program mezunları disiplinlerarası yaklaşımla uygulamadaki pek çok soruna eğilebilmektedirler.

Kariyer imkanları

Mezun öğrencilerimiz, başta bilişim sektörü, telekomünikasyon sektörü, elektroteknik gibi alanlar olmak üzere iş hayatındaki her sektörde çalışabilirler. Yazılım mühendisleri lisans eğitiminden sonra akademik kariyer yapabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, mesleklerindeki gelişime ve verimliliklerine paralel olarak yönetim kademelerine yükselebilirler veya kendi işlerini kurabilirler.