Uluslararası Ticaret ve Finans

  • Akademik Derece: Lisans derecesinde uluslararasi ticaret ve finans
  • Eğitim Dili: İngilizce
  • Eğitim Süresi:   4 yıl (8 yarıyıl)
  • https://ibf.ius.edu.ba

İki bilimsel alan olan Uluslararası İşletme ve Finans bölümlerinin birleşmesine dayanan Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü oldukça yenilikçi bir programdır. Finansal piyasaları, çok uluslu şirketler, uluslararası ticaret, uluslararası ticari lojistik ve ticaret finansmanı gibi alanların sosyal davranış sistemlerini etraflıca inceler.

Amacımız, öğrencilerin, uluslararası ticaret ve finansın temel teorileri ve uygulanabilir ilkeleri hakkında, en iyi şekilde temel bilgi kazanmasını sağlamaktır. Ayrıca, uluslararası ticaret ve finansta araştırma ve sunulan bilginin anlaşılması hususunu yaygınlaştırmaktır. Öğrenciler, hem günümüz de mevcut bulunan uluslararası ticaret ve finans alanında hususi ve girift konuların analiz yöntemlerini ve yaklaşımlarını kullanarak, hem de ticaret ile ilgili faaliyetlerle ilgili çalışmalar yaparak yeteneklerini gelişteceklerdir.

Bu öğrenim programı, Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde, İktisad ve İşletme Bölümü içerisinde yeni bir diploma programı olarak eğitim verecektir. Bosna Hersek'te eşsiz olarak uygulanacak, bu öğrenim programı, iki program müfredatının dengeli bir şekilde değerlendirilmesi sonucu ile oluşturulmuştur. Öğrencilerimizin, belirtilen alanlarda staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır:

  1. Nakliyat Şirketleri (örneğin, bir ticari malın etkili bir şekilde bir noktadan diğerine nasıl taşınması gerektiği konusunda müşterilere gerekli olan yardımı sağlamak amacıyla Deniz Nakliyatı Şirketinde çalışmak),
  2. Gümrük Ofisleri (örneğin, ithalat harçları ve vergileme yöntemleri, gümrükleme metodları, ıthalat belgelerinin hazırlanması ve işleme konulması ve kargo izni düzenlemeleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak.) ve
  3. Ticari bankaların uluslararası departmanları (örneğin, para havalesi ve ödeme fonlarında, kredi ve tahsilat mevzuatları).

Bu üç staj eğitim programı müfredattaki diğer zorunlu dersler gibi değerlendirilir. Böylelikle, öğrencilerimiz döküman hazırlama gerekliliği, yönetmelikler, malların fabrikadan varacakları nihai hedefe kadar olan ihracat sürecindeki nakliye maliyetlerinin hesaplanması gibi becerilerin yanı sıra birçok şirket için gerekli olan ihracat sürecinin finanse edilmesini kolaylaştırıcı bankacılık işlemleri gibi konularda da bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca, bu yeni öğrenim programı, öğrencilerin uluslararası finans, uluslararası ticaret ve ihracat finasmanı gibi alanlarda yenilikçi, bilgili ve titiz analizler yapma yetilerini geliştirecek biçimde düzenlenmiştir.

İş imkanları

Sahip oldukları, geniş yönlü disiplinler arası bilgi ve pratik becerilere bağlı olarak, öğrencilerimiz hem uluslararası şirketlerde hem de finans sektöründe iyi düzeylerde iş bulma imkanına sahip olacaktır. Karmaşık global bağlantılarda ve iş süreçlerin de bilgisi ve yetkinliği olan şirketlerin, karşı karşıya kalabileceği sorunları, mali riskleri ve global iş konularını anlayarak analiz edebilecek, hem uluslararası ticaretini, mal ve hizmet tasarımını geliştirebilecek hem de küresel pazara sevkiyatını planlayıp ve finanse edebilecek, nitelikli profesyonel uzmanlara ihtiyacı olan, ihracata yönelik şirketlerde ve finans kuruluşlarında istihdam imkanları mevcuttur.