Uluslararası İlişkiler

  • Akademik Derece: Lisans derecesinde uluslararası ilişkiler mezunu
  • Eğitim Dili: İngilizce
  • Eğitim Süresi:   4 yıl (8 yarıyıl)
  • https://ir.ius.edu.ba

Uluslararası İlişkiler Bölümü bir yandan dünyaya bir bütün olarak bakıp bağlantıları ve ilişkileri görmeye çalışırken, diğer yandan detaylara inip ilişkileri derinlemesine incele-yen bir alandır. Günümüzün artan diplomasi trafiğine paralel olarak da sürekli olarak gelişmekte ve daha bir önem kazanmaktadır. Günümüz dünyasında hiç bir ülke kendini diğer ülke ve toplumlardan izole ederek ayakta duramaz.

Devletler ekonomik ve siyasi anlamda birbirlerine bağımlı hareket etmekte ve herhangi bir konuda karar alırken hem kendilerini hem diğer ülkeleri dikkate alarak adım atmaktadır.

Bu çerçevede Uluslararası İlişkiler Bölümü dünyayı yönlendiren dinamikleri, ülke-ler arasındaki görünen ve görünmeyen ilişkileri derinlemesine inceleyip anlayarak, geçmişin verdiği dersleri geleceği daha dikkatli şekillendirmek için kullanan bürokratlar ve uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimiz politikaya giriş, tarih ve sosyoloji ile ilgili temel bilgilerle donandıktan sonra, uluslararası ilişkiler disiplininin temel çerçevesini, uluslararası kurumları, uluslararası politik ve ekonomik ilişkileri incelemekte ve araştırmakta, ayrıca bu bilgileri güncel olaylarla harmanlayarak bakış açılarını zenginleştirmektedir.

İş imkanları

Mezunlarımız, ülkelerinin Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilikleri başta olmak üzere, siyasi partiler, ulusal, uluslararası ve yabancı şirketler ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının dış ilişkiler bölümlerinde çalışma imkânına sahip olmakta ve ayrıca gazete ve televizyonlarda uluslararası ilişkiler uzmanı, stratejist ve analist olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca gazete ve televizyonların dış haberler muhabiri olarak çalışma imkânlarının yanı sıra, farklı ülkelerin dillerini öğrenerek kendini geliştiren mezunlarımız, devlete bağlı olarak veya herhangi bir şirketin temsilcisi olarak dünyanın birçok ülkesinde çalışabilirler.

Uluslararası ilişkiler mezunları yüksek lisans ve doktoralarına devam ederek akademik ortamda kalabilir ve gerektiği zaman uluslararası ilişkilerin dinamiklerini bilen bir insan olarak çeşitli kurumlara danışmanlık hizmetleri verebilirler.