TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

  • Akademik Derece: Lisans derecesinde türkçe öğretmenliği
  • Eğitim Dili: İngilizce
  • Eğitim Süresi:   4 yıl (8 yarıyıl)
  • https://tlt.ius.edu.ba

Saraybosna Uluslararası Üniversitesi Eğitim Fakültesi (FEDU) altında açılan Türk Dili ve Edebiyatı – Pedagojik Formasyon Programı (TLT) müfredatı her üç evrede eğitim programları sunmaktadır. Öğrenciler “Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi ve Edebiyat” programını Bosna-Hersek’te okuma şansına sahip olacaklardır.

Türk Dili ve Edebiyatı pedagojik formasyon programının temel amacı, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili tüm alanlarda öğrencilere kaliteli bir eğitim ve profesyonel gelişim fırsatı sunmak, modern eğitim metodları ve eğitim psikolojisi konusunda bilgilendirmektir. Dilin yanısıra öğrenciler Türk kültürü ve tarihini de öğreneceklerdir. Yerli ve yabancı akademik elemanların verdiği dersler ile, program Bosna-Hersek içi ve dışında ilk, orta ve yüksek öğrenimde kalitenin artmasına yardımcı olacaktır.

Temel dil ve edebiyat disiplinleri yanısıra, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerin çağdaş pedagojik disiplinler, öğretim metodları, dilbilim ve iletişim konularında bilgi ve becerilerini de geliştirecektir.

Fakülte, öğretim, öğrenim, araştırma ve pratik çalışmalara interdisipliner bir yaklaşım sunmaktadır. 

Türk Dili ve Eğitimi programının açılması, Bosna-Hersek eğitim sisteminin Bosna-Hersek eğitim sistemini güçlendirmeye katkıda bulunacak; eğitimin tüm dallarında yerel ve yabancı akademisyen değişim fırsatı sunacaktır. 

İŞ İMKANLARI

Türk Dili ve Edebiyatı – Pedagojik Formasyon Programı’nı (TLT) tamamladıktan sonra mezunlar Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi metodlarını Bosna-Hersek’te uygulayacaklardır.

Hemen mezuniyet sonrası iş bulmak isteyen mezunlar hem devlet hem de özel sektördeki okul ve kuruluşlarda çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaktır. Diplomalarını alan mezunlar Türkçe öğretmeni olarak kariyer yapmaya hazırdırlar.