Siyasal Bilimler

  • Akademik Derece: Lisans derecesinde siyasal bilimler mezunu
  • Eğitim Dili: İngilizce
  • Eğitim Süresi:   4 yıl (8 yarıyıl)
  • https://ps.ius.edu.ba

Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü, yetişmiş nitelikli insanı her türlü değerin kaynağı olarak görmektedir. Bu çerçevede hem kamu hem de özel sektörde Türkiye'nin, Balkanların, Avrupa'nın ve hatta bütün dünyanın siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşamında etkin rol ve görev üstlenecek araştırmacılar, üst düzey yöneticiler, bürokratlar ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlar.

Bölümümüz, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bu bilinçle hareket etmekte ve öğrencilerinin çağdaş bilgi ve yöntemlerle donanmış, yaratıcı, üretken insanlar olarak mezun olmalarına öncelik vermektedir. Bu açıdan sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu yönetiminin alt alanlarında uzmanlaşmayı sağlayacak derslere ek olarak iktisattan işletmeye, çalışma ekonomisinden uluslararası ilişkilere, sosyolojiden felsefeye, tarihten hukuka bütün disiplinler Sosyal ve Siyasal Bilimler disiplini içe-risinde harmanlanmaktadır

Dört yıllık lisans eğitimi süresince Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimi, Hukuk Bilimleri ve Kentleşme ve Çevre Sorunları alt alanları ile ilgili kapsamlı bir program takip edilmektedir.

İş imkanları

Bu bölümün mezunları istedikleri takdirde yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilecekleri gibi, MBA ve İş Yönetimi programlarında da lisansüstü çalışmalar yapabilirler. Ayrıca aldıkları eğitim farkıyla serbest piyasada da çeşitli sektörlerde kolaylıkla iş bulabilirler.