Psikoloji

  • Akademik Derece: Lisans derecesinde görsel sanatlar ve iletişim tasarımı
  • Eğitim Dili: İngilizce
  • Eğitim Süresi:   4 yıl (8 yarıyıl)
  • https://psy.ius.edu.ba

Psikoloji Bölümünün amacı, psikolojinin çeşitli dallarında, uygulama ve kuramsal alanlarda çalışmak üzere eleman yetiştirmektir. Sosyal Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi yan dalları olan Psikoloji Bölümü ayrıca öğrencilere psikolojinin çeşitli alanlarındaki kuramsal ve deneysel bilgilerin yanı sıra, öğretim sonrası mesleki çalışmalarında kendilerine yardımcı olacak yöntem ve teknikler açısından uygulama becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Evrensel değerler ışığında, genelde bilimin, özelde de psikoloji biliminin bilgi birikiminden yararlanarak, ülkenin ve insanlığın ihtiyacı olan, öğrenmeyi öğrenmiş ve kendi ayakları üstünde durabilen üstün nitelikli psikologlar yetiştirerek eğitim ve araştırma alanlarındaki üretimlerini toplumun ve insanlığın yararına sunma gibi temel hedefler güdülerek açılan bölüm Bosna-Hersek'teki en iyi bölümlerden biri olup, saha araştırmalarına önem vermektedir.

İlk mezunlarını da 2009 yılında veren program büyük başarı göstermiştir. Mezun olan çoğu öğrenciler Bosna-Hersek'te veya çeşitli ülkelerde, farklı alanlarda istihdam edilmişler veya lisansüstü kariyerlerine devam etmişlerdir.

İş imkanları

Psikoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler, lisansüstü ve doktora eğitimi çalışmalarına devam ederek akademisyen olabilirler. Hastanelerde, sağlık ve danışmanlık merzlerinde çalışabilir; Anaokulu, ilköğretim ve liselerde rehberlik görevlisi olabilirler. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın birçok biriminde ve TRT'de iş bulma imkânına sahiptirler.