Mimarlık

  • Akademik Derece: Lisans derecesinde mimar
  • Eğitim Dili: İngilizce
  • Eğitim Süresi:   4 yıl (8 yarıyıl)
  • https://arch.ius.edu.ba

Mimarlık Bölümü genel ölçekte estetik, sürdürülebilir nitelikte mimari; mekân ve fiziksel çevre tasarımı becerisinin öğrencilere aktarılmasını hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, teori ve uygulamanın dengeli bir şekilde verildiği ve günümüz teknolojisinin sağlamış olduğu olanaklardan faydalanarak değişik tasarım araç ve gereçlerinin etkin bir şekilde kullanıldığı bir ortam sunmaktayız.

Eğitim modelimiz dünyada belli başlı mimarlık okullarında da yaygın şekilde kabul gören; uygulamada karşılaşılan sorunların tasarım eğitimi içerisinde yoğun bir şekilde ele alındığı bir sistemi kapsamaktadır.Günümüzde gelişen Bilişim Teknolojileri, Mimarlık, Endüstriyel Tasarım ve Grafik Tasarımı gibi alanlarda verilen eğitimle bir yandan değişik imkânlar sunarken diğer yandan da kullanılan pedagojik yöntemlerin gelişen teknoloji ile birleştirilmesini sağlamaktayız.

İş imkanları

Mezunlarımız, serbest mimarlık ofislerinden, kamu kuruluşlarının ilgili birimlerine, inşaat firmalarından, yapı malzemesi üretici firmalarına kadar geniş bir yelpazede rahatça iş bulabilme imkânına sahip olacaklardır. Ayrıca her gün daha da gelişen ve zenginleşen mimari alanda kendi ofislerini kurarak yeni çözümler üretebilirler.