Makine Mühendisliği

  • Akademik Derece: Lisans derecesinde makine mühendisi
  • Eğitim Dili: İngilizce
  • Eğitim Süresi:   4 yıl (8 yarıyıl)
  • https://me.ius.edu.ba

Makine Mühendisliği Bölümü, mezunlarını geleceğe hazırlamak için aşağıdaki ilkeleri gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.Mezunlarımızı başarılı bir kariyer için hazırlamak; onları geliştirmek için yaşam boyu öğrenme ilkesine uymalarını sağlamak temel ilkemizdir.

Diğer bir ilkemiz ise, öğrencilerimiz mezun olduğunda global ekonomik ihtiyaçlar için mühendislik sistemleri tasarlayabilen eğitim düzeyine sahip olmaları, problemleri formüle eden, yaratıcı düşünen, iletişim ve bilgiyi sentezleyebilecek, işbirliğine açık ve çalışma ahlakına sahip mühendisler yetiştirmektir.

Ayrıca mezunlarımız iyi bir eğitimle, deneysel ve üretebilme ve bu verileri analiz tekniklerini kullanarak yorumlamak suretiyle fiziksel olayları anlayabilme yeteneğine sahip olacaktır. Profesyonelliklerinin farkında olan ve topluma karşı etik sorumluluklarını anlayan mühendisler mezun etmek diğer bir hedefimizdir.

İş imkanları

Makina Mühendisliği Bölümü mezunları endüstrinin üretim, bakım onarım, kalite kontrol, tasarım ve yönetim birimleri gibi çeşitli dallarında, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunan firmalarda, güç santralleri, petrol, gaz, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi çeşitli enerji konularında çalışma olanağı bulmaktadır.