İşletme

  • Akademik Derece: Lisans derecesinde işletme mezunu
  • Eğitim Dili: İngilizce
  • Eğitim Süresi:   4 yıl (8 yarıyıl)
  • https://mls.ius.edu.ba

Globalleşme sürecinin ortaya çıkardığı en önemli ihtiyaçlardan biri yetenekli, işinde uzman, ileriyi görebilen, gerekli müdahaleleri en doğru zamanda yapan yönetici ihtiyacıdır. Yönetim Bilimleri, insan ve şirketlerin en bilimsel ve en verimli bir biçimde nasıl yönetileceğini araştırır.

İnsan ve toplum psikolojisi, sosyoloji, matematik ve istatistik temellerinden yola çıkan yönetim bilimi uzmanları, insanı ve insanın organizasyon içindeki davranışlarını, verimliliği etkileyen faktörleri, bu faktörlerin nasıl yönlendirileceğini, insan kaynaklarının nasıl stratejik bir şekilde yönetilebileceğini ortaya koyarlar ve yönetici adaylarının yetişmelerine katkı sağlarlar. Diğer yandan şirketlerin bütün olarak gelişen dünyadan geri kalmadan nasıl yönetilebileceği, risk analizleri, stratejik analizler, liderlik gibi konular bu programın ilgi alanında yer alır.

Yeniliklerin hızla eskidiği çağımızın en büyük ihtiyaçlarından birisi olan doğru kararları doğru zamanda almaktır. Bu anlamda Yönetim Bilimleri, yenilikleri izlemekten ziyade yenilikleri yaratmaya talip olan yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemekte; öğrencilerine teorik bilgileri pratik hayatla bağdaştırabilecekleri bir eğitim sunmaktadır.

İş imkanları

Sürekli öğrenme ve gelişmeyi, öğrendiklerini insanlığın ve ülkesinin hizmetine sunmayı ilke edinen mezunlarımız, üretim ve hizmet sektörlerinin tamamında kolayca iş bulabilirler. Örneğin bankalar, finans kurumları, uluslararası ve yerel şirketler, medya, sağlık ve hatta bilişim sektörünün yanı sıra üretim yapan bütün firmalarda yönetici olarak çalışma imkânına sahip olabilirler. Ayrıca tecrübe kazandıktan sonra kendi şirketlerini kurarak, girişimciler ve işadamları olarak önemli başarılara imza atabilirler.