İngiliz Dili ve Edebiyatı

  • Akademik Derece: Lisans derecesinde ingiliz dili ve edebiyatı
  • Eğitim Dili: İngilizce
  • Eğitim Süresi:   4 yıl (8 yarıyıl)
  • https://elit.ius.edu.ba

Günümüzde İngilizce her yönüyle Uluslararası bir dildir ve hemen hemen dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Bu yönüyle eğitimden bilime, yazılımdan bankacılığa ve diğer sektörlere kadar her alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı programının amacı, öğrencilere, İngilizcenin bu günkü dünya ölçeğindeki yeri ve önemine paralel olarak İngiliz dili, kültürü ve edebiyatı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Amerikan kültürü, tarihi, edebiyatı ve sinemasına dair derslerinin de sunulduğu bölümde, amaçlanan sadece bu alanda yetkin diplomalı bireyler yetiştirmek değil, kendi kültürünü de karşılaştırmalı olarak yeniden keşfeden entellektüellerin ortaya çıkarılmasıdır. İngiliz Dİli ve Edebiyatı bölümü öğretim kadrosu itibariyle Bosna- Hersek'teki en iyi bölümdür.

Bölüm, İngiliz edebiyatının başlangıcından günümüze kadar genel bir edebiyat bilgisi, edebiyat akımları ve türlerini içine alarak, öğrencilere lisans programı süresince metin analizi ve eleştiri becerisi kazandırmaya önem vermektedir. Ayrıca öğrencilere, İngilizce Öğretmenliği ve Çevirmenlik alanlarında da seçmeli dersler alma şansı da tanınmaktadır.

İş imkanları

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrenciler, üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi, İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim-Tercümanlık bölümlerinde araştırma görevlisi, okutman ve doktoralarını tamamlayarak öğretim üyesi olabilirler. İlk ve orta dereceli okullarda İngilizce öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca, yeminli tercümanlık/çevirmenlik büroları; İngilizce öğretmek amacıyla Yabancı Dil Merkezleri açabilirler. Dışişlerinde, dış ticaretle uğraşan şirketlerde, turizm işletmelerinde rahatça iş bulabilirler.