İktisat

  • Akademik Derece: Lisans derecesinde ekonomi mezunu
  • Eğitim Dili: İngilizce
  • Eğitim Süresi:   4 yıl (8 yarıyıl)
  • https://econ.ius.edu.ba

İktisat bilimi, insan, toplum ve para ilişkisini inceleyen, bu ilişkiyi geliştirerek toplumların refah düzeylerini artırma yollarını araştıran bir disiplindir. Bir ekonomist, matematik, istatistik, sosyoloji ve tarih alanlarda birikim sağlar; sonra bunları harmanlayarak ekonominin temel dinamiklerini incelemeye başlar. Ekonomist, elindeki imkânlarla maksimum faydayı nasıl sağlayabilir, karar alırken dikkat etmesi gereken unsurlar nelerdir, kaçırdığı fırsatlar hangi şekilde telafi edilebilir gibi temel soruların cevaplarını bilmek zorundadır.

Bir ekonomist ülkesinin kaderinin ekonomik dinamikler üzerinde olduğu bilinciyle, toplum içindeki vazgeçilmez rolünün araştırmak, çalışmak ve planlamak olduğunu bilir. İktisat bölümünde okuyan öğrencilerimiz, her geçen gün değişen ve dönüşen ekonomik şartlarla beraber, gelişen fikirler, yeni imkânlar ve fırsatlar çerçevesinde toplumu rakamlardan okuma yeteneği olan ekonometri ve istatistik bilimleri, matematik, uluslararası ticaret, uluslararası ekonomi, mikro ve makroekonomi, oyun teorisi ve strateji geliştirme gibi dersler alarak mezun olmaktadırlar.

İş imkanları

Mezunlarımız Ekonomist, Ekonometrist, Stratejist, Danışman veya İstatistik Uzmanı olarak bankalar, finans kurumları, devlet daireleri, ekonomi ve maliye bakanlıkları, yerel, uluslararası ve yabancı şirketlerde iş bulma imkânına sahip olacaklardır. Ayrıca medya kuruluşlarının ekonomi bölümlerinde ekonomi uzmanı, yorumcu, analist veya stratejist olarak çalışabilir; yüksek lisans ve doktora yaparak akademik camiada saygın bir kariyer sahibi olabilirler.

Ayrıca medya kuruluşlarının ekonomi bölümlerinde ekonomi uzmanı, yorumcu, analist veya stratejist olarak çalışabilir; yüksek lisans ve doktora yaparak akademik camiada saygın bir kariyer sahibi olabilirler.