Hukuk Fakültesi

Toplum içerisindeki ilişkiler zaman içerisinde hızla gelişmekte ve daha karmaşık bir hal almaktadır. Bunun sonucu olarak karmaşık sorunlar ile uyum sağlama sorunu ile karşı karşıya kalındı. Hayatın işleyişi her zaman hukuk kurallarından bir adım öndedir. Bu da hukukun sürekli olarak kendini geliştirmesini zorunlu kılar. Günümüz dünyasında uluslararası yasalar ve Avrupa Birliği Hukuku’na gittikçe artan bir ilgiye tanıklık ediyoruz.

2015 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu alanda özellikle Balkan coğrafyasında önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Fakültemiz Bologna eğitim süreci kapsamında benimsenen yüksek eğitim standartları ve kurallarına uygun olarak, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora alanlarında öğrencilere mümkün olan en yüksek kalitede hukuk eğitimi sağlama amacı ve misyonu ile kurulmuştur. Hukuk fakültesinde üç kıtadan öğrencilerimiz uluslararası bir ortamda “Uluslararası hukuk“ ağırlıklı öğrenim almaktadır.

İş imkanları

Lisans eğitimini tamamlayan mezunlar Hukuk biliminin temellerine hâkim olacaklardır. Mezunlar arzu etmeleri durumunda yine Hukuk alanında yüksek lisans ve doktora yapma imkânına sahip olacaklardır. İş hayatına atılmak isteyen mezunlarımız çeşitli kamu ve özel sektörde alanlarına uygun işlerde çalışabileceklerdir. Yargı sistemi içerisinde yer alabilecekler, savcılık, hakimlik ya da serbest avukatlık yapabileceklerdir. Tüm bunların yanı sıra sahip oldukları hukuk bilgisi sayesinde bir çok özel şirket ya da kurumda iş bulma imkanına ve ayrıcalığına sahip olacaklardır.

IUS’ta hukuk eğitimi almanın en avantajlı yanı eğitim dilinin İngilizce olması ve son dönemde giderek ihtiyaç duyulan uluslararası hukuk alanında uzmanlaşma imkanıdır. Günümüzde bir çok ülke için bu alanda uzman ihtiyacı giderek artmaktadır. Mezunlarımız uluslararası hukuk bürolarında rahatlıkla iş bulabileceklerdir.

Bu Fakültemizdeki Programlar :