Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı

  • Akademik Derece: Lisans derecesinde görsel sanatlar ve iletişim tasarımı
  • Eğitim Dili: İngilizce
  • Eğitim Süresi:   4 yıl (8 yarıyıl)
  • https://vacd.ius.edu.ba

20. yüzyıl bir görsellik çağı olarak kapandı. Daha önceki dönemlerde sadece belli bir ilgi alanına sıkışmış olan görsellik bu çağda hayatın tamamını etkisi altına almaya başladı. Bugün ise görsel iletişim gündelik hayatın en etkili dili haline geldi.

Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü, bu bilinç ve anlayış doğrultusunda hazırlanan; stüdyo çalışmalarıyla geliştirilen bir programdır. Programa kayıt yaptırmak için özel bir yetenek sınavı uygulanmıyor. IUS'un genel politikasına koşul olarak öğrenciler üniversiteye girdikten sonra ve ilk yıllarında ortak derslerini aldıktan sonra bu programı seçebiliyorlar. Daha sonra yaptıkları çalışmalarla da içinde yaşadıkları çağı görsel dile dönüştürmeye ve onu görsel olarak yeniden üretmeye koyuluyorlar.

Bugünün sanatçılarının ve tasarımcılarının el becerisinin çok ötesinde, yepyeni bilgi ve donanımlarla mesleklerine yaklaşmaları gerekiyor. IUS'un eğitim felsefesinin özünde yatan disiplinlerarası yaklaşım, bu üniversitenin bizim gereğini savunduğumuz sanatçı ve tasarımcı profilinin yetişmesi için elverişli bir ortam oluşturmuştur. Öğrencilere kazandırılan beceriler arasında kısa metrajlı film çekimleri, görsel tasarımların medyaya uygulanışı da vardır. Film dersleriyle desteklenen bölümde, senaryo yazma öğretimi de isteğe bağlı olarak yapılmaktadır.

Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı bölümü 2011-2012 eğitim öğretim yılı itibari ile Yüksek Lisans programı öğretime başlamıştır.

İş imkanları

IUS Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümünden mezun olan öğrenciler,medya şirketlerinde, reklam ajanslarında, bilişim firmalarında, sinema şirketlerinde ve çeşitli sektörlerdeki firmaların ilgili bölümlerinde iş bulabilirler. Ayrıca verilen pratik eğitim ve özgüven sayesinde bölüm mezunlarımız kendi işyerlerini kurup serbest olarak çalışabilirler.