Genetik ve Biyomühendislik

  • Akademik Derece: Lisans derecesinde biyomühendisi
  • Eğitim Dili: İngilizce
  • Eğitim Süresi:   4 yıl (8 yarıyıl)
  • https://gbe.ius.edu.ba

Biyomühendislik, özellikle son otuz beş yıl içerisinde, hücre metabolizması, biyokimya, genetik, moleküler biyoloji gibi alanlarda, temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki gelişimin ivme kattığı teknikleri canlı sistemlere uygulayan bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır.

Hızla gelişmekte olan teknolojinin avantajlarından en çok yararlanan bölümlerin başında gelen Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, biyolojiyi mühendislik metotlarıyla birleştiren özgün yaklaşımıyla, tıp, genetik ve yine kendi içerisinde oluşan temel biyolojik sorunları teşhis etmek, anlamak ve mühendislik çerçevesinde yorumlamak için öğrencilerimize beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Üniversitemizde Genetik ve Biyomühendislik programı dört aşamadan oluşmaktadır:

İlk aşama eğitimin ilk iki yılıdır. Bu iki yıllık süreç, matematik, fizik, biyoloji, kimya, biyokimya, bilgisayar teknolojileri gibi temel ve teorik dersleri içermektedir. İkinci aşamada öğrenciye Genetik ve Biyomühendislik biliminde meydana gelebilecek problemler ve bu problemlerin çözümü için gerekli mühendislik altyapısı verilir. Üçüncü aşamada öğrenciler, Genetik ve Biyomühendislik alanında uzmanlaşırlar.

Bu aşama, moleküler biyoloji, moleküler biyolojide teknikler, genetik ve ilgili metotlar, yapısal biyoloji, mikrobiyoloji ve biyoinformatik gibi dersleri içerir. Dördüncü ve son aşamada, genel biyoteknoloji, genetik ve moleküler biyoloji eğitimi ve serbest seçmeli dersleri kapsar.

İş imkanları

Bu bölümden başarıyla mezun olan öğrencilerimiz, akademi, klinik tıp ve tanı merkezleri; ilaç, tarım, gıda ve biyomedikal sanayi, adli tıp, uluslararası araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında, kolaylıkla iş bulabil-mektedir.

Ayrıca bu alandan yetişen mühendislerimiz, IVF klinikleri, tüp bebek merkezleri, biyo-teknoloji ve biyomedikal şirketleri, genetik tanı ve tedavi merkezleri gibi her geçen gün sayısı hızla artmakta olan kurum ve kuruluşlarda da iş sahibi olma imkânı bulacaklardır.