Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

  • Akademik Derece: Lisans derecesinde elektrik ve elektronik mühendisi
  • Eğitim Dili: İngilizce
  • Eğitim Süresi:   4 yıl (8 yarıyıl)
  • https://ee.ius.edu.ba/

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü güç, elektronik, haberleşme ve kontrol disiplinlerine ilişkin teorileri, tasarımları ve uygulamaları ve buna ek olarak teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya çıkan problemlerin çözümünü hedefler. Öğrenci bu programla teori, tasarlama ve uygulama ile ilgili dengeli eğitim alır.

Bu amaçla ilk iki yıl, bilgisayar algoritmaları ve programcılığı dâhil olmak üzere matematik, fizik, istatistik ve genel mühendislikle ilgili temel bilim konuları işlenir. Elektrik ve elektronik devrelerinin esasları, elektromagnetik alanlar, işaretler ve sistemler gibi elektrik ve elektronik mühendisliğinin temelleri ikinci yıl verilir.

Elektrik ve elektronik mühendisliğinin temelini oluşturan elektronik devreleri, haberleşme sistemleri, elektromagnetik dalgalar enerji dönüşümü ve güç sistemlerinin esasları, mikroişlemciler ve kontrol sistemleri gibi diğer konular üçüncü yıl tamamlanır. Dördüncü yıl öğrencileri kendi yaratıcılıklarını, bilgilerini ve mevcut teknolojiyi kullanarak bir mühendislik projesi hazırlar.

Lisans eğitimi elektrik ve elektronik mühendisliği dalında geniş ve etkin bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere olanak sağlar. Dersler, mezunların problem çözme, takım çalışması yapma ve mesleki iletişim kurma gibi yeteneklerini geliştirecek bir biçimde oluşturulmuştur.

İş imkanları

Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, haberleşme mühendisliği ve kontrol mühendisliği gibi alanlar mezunların iş alanlarıdır. Ayrıca mezunlar, iş deneyimi ve idari deneyim aldıktan sonra pek çok sahada liderlik ve idarecilik görevleri üstlenebilirler. Mezun olanlar, programdan seçtikleri derslere bağlı olarak, bölümün sunduğu, elektrik tesisleri, haberleşme sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri ve kontrol sistemleri gibi ihtisaslaşma alanlarından birinde kariyer yapmayı hedefleyebilirler.