Bilgisayar Eğitimi ve Eğitim Teknolojileri

  • Akademik Derece: Lisans derecesinde bilgisayar eğitimi ve eğitim teknolojileri
  • Eğitim Dili: İngilizce
  • Eğitim Süresi:   4 yıl (8 yarıyıl)
  • https://ceit.ius.edu.ba/

Bilgisayar Eğitimi ve Eğitim Teknolojileri (CEIT) program, bilişim, iletişim çalışmaları, pedagoji, psikoloji gibi çeşitli dalların birleşiminden oluşan bir eğitim sunar.

Bu programın temel amacı tüm eğitim evrelerinde eğitim süreçlerinin etkinliği arttırmak için kullanabilecekleri çağdaş teknikler ve teknolojik becerileri kazandırmaktır. Program öğrencileri eğitim amaçlı system ve platformları tasarlama ve yönetme alanlarında başarılı olmaları için gereken beceri kazandırmayı hedeflemektedir.

Bilgisayar Eğitimi ve Eğitim Teknolojileri (CEIT) program mezunları bilişim alanında karmaşık pratik sorunları çözebilir, bilişim alanındaki kavramları sunabilmekle beraber bilişim, pedagoji, psikoloji ve diğer ilgili alanlardaki teorik bilgiyi pratik kullanımla birleştirebilmektedirler. Fakülte, öğretim, öğrenim, araştırma ve pratik çalışmalara interdisipliner bir yaklaşım sunmaktadır. Türk Dili ve Eğitimi programının açılması, Bosna-Hersek eğitim sisteminin Bosna-Hersek eğitim sistemini güçlendirmeye katkıda bulunacak; eğitimin tüm dallarında yerel ve yabancı akademisyen değişim fırsatı sunacaktır.

İş imkanları

Bilgisayar Eğitimi ve Eğitim Teknolojileri (CEIT) programını tamamlayan mezunlar çağdaş yazılım platformlarının analiz edilmesi, tasarlanması ve yönetimi konularında bilgi sahibi olacaklardır. Mezun olurolmaz iş arayan mezunlar, devlet veya özel okul ve kurumlar kadar endüstri ve araştırma sektöründe de iş bulabilecek bilgi ve yetkinliğe sahip olacaklardır.

Diplomalarını edindikten sonra, Bilgisayar Eğitimi ve Eğitim Teknolojileri mezunları bilgisayar eğitimi ve bilişim uzmanı kariyerine hazırdırlar. Temel avantajlardan biri de Eğitim Fakültesi müfredatının İngilizce olması ve bu şekilde mezunlarımızın hem iç hem de dış piyasaya yönelik iletişim ve yetkinlik becerilerini geliştirmede yardım etmesidir.