Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin üç fakültesinden biridir. Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı, Sosyal ve Siyasal Bilimler, Psikoloji ve İngiliz Dili ve Edebiyatı olmak üzere 4 temel sanat ve bilim dalında lisans ve lisansüstü eğitim vermektedir. Bu eğitim programlarına ek olarak, öğrenciler üniversite eğitimleri boyunca, fakülte bünyesinde açılan çeşitli özgün sanat dallarıyla ilgili derslerden ve kurslardan da yararlanabilmektedirler.

Öğrencilerimize esnek, faydalı ve cazip bir ders programı sunmak, diğer disiplinlerle etkileşimlerinin farkında olarak, yaklaşım ve metotları çalışabilme imkânı sunmak ve bakış açılarını çeşitlendirerek onları eleştirel düşünebilen dünya vatandaşları olarak hayata hazırlamak Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinin hedefidir. Değişen dünyanın çok yönlü ihtiyaçlarını, fakültemiz sunduğu disiplinler ötesi yaklaşımla sağlamaktadır.

Bu çerçevede Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı, Sosyal ve Siyasal Bilimler, Psikoloji ve İngiliz Dili ve Edebiyatı olmak üzere 4 temel sanat ve bilim dalında lisans ve Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı öİngiliz Dili ve Edebiyatı olmak üzere , 2 dalda da lisansüstü eğitim vermekte, gençlerimize, pozitif bir eğitim-öğretim ortamı sunmaktadır. 2012 yılından itibaren fakültemiz bünye- sindeki bütün alanlarda lisansüstü eğitim de verilecektir.

Bu Fakültemizdeki Programlar :