Mühendislik ve doğa bilimleri alanı, günümüz küresel dünyasında önemli bir yere sahiptir. Küreselleşmeyle birlikte dünyada, hızlı gelişen ve değişen; özel yetenek isteyen iş kolları ve ortamları oluşmuştur. Fakültemizin amacı, bu iş kolları ve ortamlar için hem teknolojik yeterliliği üst düzeyde, hem de alanında kalifiye olan mühendisler yetiştirmektir.

Teknolojinin hızla geliştiği ve yayıldığı günümüzde, insan hayatını kolaylaştıracak üretim alanlarını yeniden inşa etmek gerekmektedir. Çok çeşitli sektörlere hizmet üretmesi geren mühendislik bilimi, bu inşa sürecinde büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Bu sorumluluğu üstlenmek için ise, her türlü bilgi ve donanıma sahip olmayı mecburi kılmaktadır.

Buna ek olarak, iyi bir mühendis çok kültürlü, girişimcilik ve liderlik yeteneğine sahip olmalıdır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak amacımız, uluslararası bilimsel arenada stratejik öneme sahip alanların ihtiyaç duyduğu kalifiye mühendis kadroları yetiştirerek mühendislik eğitiminin kalitesini yükseltmektir. Fakülte programları, çok yönlü ve kapsamlı bir eğitim sunar. Dersler, öğrencilere çeşitli disiplinlerin temel kavramlarını verir ve farklı lisans programlarına geçiş için gerekli alt yapıyı sağlar.

Fakültemiz, mühendislik alanında çok yönlü ve kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Dersler, öğrencilere birbirleriyle ilintili çeşitli mühendislik alanlarının ana kavramlarını vermekte ve sağlam bir temel oluşturmaktadır. Modern çağımızın teknolojik birikimine sahip olarak insan odaklı çalışmalar yapmayı hedefleyen geleceğin mühendislerine kaliteli eğitim imkân sunmaktadır.


Bu Fakültemizdeki Programlar: