Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin eğitim – öğretim dili İngilizce’dir. Bu sebeple öğrenciler fakülte derslerini takip edebilecek seviyede akademik İngilizce bilgisine sahip olmak zorundadırlar.

Bu kapsamda öğrenciler öncelikle birSeviye Tespit Sınavınatâbi tutulurlar. Sınav sonucunda aldıkları puana göre ilgili kurlara yerleştirilirler.

1) KURLAR / DERS PROGRAMI / KİTAPLAR

A) Eğitim Süresi ve Kurlar 

  • İngilizce Dil Okulu öğretim yılı iki dönem içinde her biri8 haftalık dört kur programından oluşur.
  • Öğrenciler yapılan Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre aşağıdaki düzeylerden birine yerleştirilirler.

Level A1 Elementary
Level A2 Pre-intermediate 
Level B1 Intermediate 
Level B2 Upper-intermediate

B) Ders Programı 

  • Dersler haftada 5 gün toplam 24 saattir. Ders programları her kur başında ilan edilir. Derslerin en az % 80'ine devam etmek zorunluluğu vardır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  • Her seviyenin sonunda öğrenciler 100 üzerinden en az 65 puan almak koşuluyla bir üst kura geçebilirler. 
  • 65 puan alamayan öğrenciler aynı kuru tekrar etmek zorundadırlar. 
  • Aynı kurda 3 defa üst üste başarısız olan (akademik başarısızlık veya devamsızlıktan dolayı başarısızlık) öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir. 
  • Bir akademik yıl içinde 2 defa devamsızlıktan kalan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.

 

AKREDİTASYON

IUS İngilizce Dil Okulu (ELS) kısa bir süre önce uluslararası tanınırlığa sahip Avrupa merkezli bir akreditayon kuruluşu olan EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) tarafından akredite edilmiştir. IUS İngilizce Dil Okulu, tüm Balkanlarda EAQUALS tarafından verilen bu uluslararası akreditasyonu kazanan ilk üniversite İngilizce hazırlık programı olmuştur.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İngilizce Dil Okulu, EAQUALS tarafından Kasım 2017’de denetlenmiş ve ilk teftişte EAQUALS akreditasyonu için gerekli olan yüksek standartları karşılamıştır. IUS İngilizce Dil Okulu’nun eğitim, müfredat, okul yönetimi, öğrenme kaynakları, ölçme ve değerlendirme konularının tamamında yüksek kalite standardına sahip olduğu sonucuna varılmıştır. IUS İngilizce Dil Okulu’nun, öğrenci ve personeline iyi şartlar sağlamaya büyük önem verdiği görülmüş ve IUS İngilizce Dil Okulu tarafından hazırlanan bütün tanıtım malzemelerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğu saptanmıştır. EAQUALS müfettişleri IUS İngilizce Dil Okulu’nun aşağıdaki alanlarda mükemmel düzeyde olduğunu belirlemiştir: Yönetim ve Organizasyon, Ölçme-Değerlendirme ve Sertifikasyon, Öğrenme Ortamı, Öğrenci Hizmetleri, Personel Profili ve Gelişimi, Personel Çalıştırma Şartları.

EAQUALS NEDİR?

1991 yılında kurulmuş olan EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services), “dil eğitiminde kalite akreditasyonu ile mükemmelliğe ulaşmayı” teşvik eden dünya çapında lider bir kurumdur. Dil eğitiminde mükemmellik düzeyinin sağlanabilmesi için EAQUALS, yerine getirilmesi güç bir dizi akreditasyon kriteri belirlemiş ve yayınlamıştır. EAQUALS akreditasyonu, EAQUALS tarafından akredite edilmiş merkezlerde öğrenim gören dil öğrencileri için yüksek kalite garantisi temin etmektedir. EAQUALS tarafından akredite edilmiş üye eğitim kurumları, EAQUALS tarafından yürütülen teftiş sürecinde zorlu şartları yerine getirmiş bulunan dil eğitim merkezleridir.

Eğitim politikalarını ilgilendiren meselelerde Avrupa Konseyi’ne tavsiyelerde bulunan EAQUALS Avrupa Modern Diller Merkezi’nin (ECML) bir parçası olan Mesleki Ağ Forumu’nun bir üyesidir. EAQUALS üyelik süreci 30’dan fazla sayıda ülkeden dil eğitim merkezi ile dil eğitimini aktif bir şekilde destekleyen ulusal ve uluslararası önemli bir çok kurumu bir araya getirmektedir. Ayrıca EAQUALS, ortak amaçlara sahip çok sayıda uluslararası saygın kuruluşla da özel işbirliği anlaşmaları yürütmektedir. EAQUALS tarafından akredite edilmiş üye eğitim kurumları istikrarlı bir şekilde yüksek standartta dil eğitimi sunarak dünya genelinde dil öğrenimi ihtiyacını karşılamaktadır.

EAQUALS akreditasyon sürecinde aşağıdaki alanlarda teftişler yapılmaktadır: Yönetim ve Organizasyon, Eğitim ve Öğretim, Ders Müfredatı ve Destek Sistemleri, Ölçme-Değerlendirme ve Sertifikasyon, Akademik Kaynaklar, Öğrenme Ortamı, Müşteri Hizmetleri, Kalite Güvencesi, Personel Profili ve Gelişimi, Personel Çalıştırma Şartları, İç İletişim, Dış İletişim.

EAQUALS hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.eaquals.org/ adresini ziyaret ediniz.