Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, küresel dünyanın ekonomik sorunları ve çözüm ihtiyaçlarının farkında; sorunların kökenine inerek doğru ve sağlıklı analizler yaparak çözümler üretebilen uzman ve yönetici ekonomistler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Farklı ülke ve kültürlerden gelen öğrencilerimiz alanlarında uzman, farklılıkları içselleştirmiş, teorik bilgileri pratik hayattaki tecrübeleriyle zenginleştirerek aktaran hocalarımızdan ders görerek, analitik düşünme ve yaratıcı çözümler üretme yeteneklerini geliştirmektedir.

Ülkeleri veya toplumları ayakta tutan ve dünyada ona saygınlık kazandıran en önemli faktörün ekonomik güç olduğu düşüncesi ve bilinciyle, fakültemiz bünyesinde bulunan her üç programın da verdiği eğitim, yarının dünyasını şekillendirmekte birinci derecede rol oynayacağına inanılarak şekillendirilmiştir.

Bugün küresel bir dünya ve küresel şirketler var. İletişim teorisyeni Mc. Luhan'ın, 25 yıl önce söylediği, "Dünyanın küçük bir köy haline geleceği" şeklindeki teorisi gerçekleşmiş bulunuyor. Artık dünya küçük bir köy haline gelmiştir. Devletler, toplumlar, ekonomiler ve işletmeler arasındaki mesafe kısalmıştır. Bu mesafeler, hızla gelişen teknoloji ve bu çerçevede her gün yeni bir boyut kazanan kitle iletişim araçları sayesinde kaybolmuş veya yeniden tanımlanmaya ihtiyaç duyar hale gelmiştir.

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, öğrencilerini, bu küçülen ama aynı ölçüde güçleşen yeni dünyanın ihtiyaçlarına göre yetiştirme amacındadır. Bu yeni dünyanın gerektirdiği bilgi birikimi ve tecrübî donanımı öğrencilerine kazandırarak onları bu rekabetçi yeni dünyaya hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Bu amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek için sağlam bir alt yapıyla kurulan fakültemizin programları da bu vizyona göre belirlenmiştir. Akademik kadromuz güçlendirilmekte ve yenileri eklenmektedir. İngilizce eğitim veren öğrenim kadromuz, son yenilikleri içeren teknolojik alt yapımız, yerel ve uluslararası işbirliği çabalarımızla, yarının ekonomistleri olma hayali kuran gençlerimizi fakültemize davet ediyoruz.

Bu Fakültemizdeki Programlar