ÜNİVERSİTEMİZ HAKKINDA

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Eğitimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) tarafından 2003 yılında kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. IUS, her din ve kültürden insanın bulunduğu bir şehirde, Bosna-Hersek'in başkenti olan tarihi Saraybosna'da kurulmuştur. 2004-2005 akademik yılında Yabancı Dil Okulu'nda İngilizce hazırlık sınıfı ile eğitim-öğretime başlayan üniversitemiz, 2005-2006 akademik yılında da çeşitli programlarda lisans öğretimine başlamıştır. Üniversitemizin programlarının, İngilizce Hazırlık Okulu hariç, lisans öğrenim süresi 4 yıldır. Eğitim dili İngilizcedir.

IUS, Türkiye ve Bosna - Hersek arasında bir köprü vazifesi görerek; her iki ülke halkının birbirini tanıması, yakınlaşması ve ortak değerlerinin yeniden gün yüzüne aktarılmasını; sosyal kültürel ve Ekonomik yönlerden Bosna - Hersek' in gelişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Vizyonumuz

Kurucularımızın, akademik ve idari çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve diğer paydaşlarımızın ortak çabaları ile uluslararası düzeyde kalitesi kabul edilen bir yükseköğretim ve araştırma kurumu ve mükemmellik merkezi olmaktır.

Misyonumuz

Bilim, sanat ve teknoloji üretip insanlık yararına sunmak; bilgiyi kendisi ve çevresi için değere dönüştürebilen, özgür, katılımcı, paylaşımcı, değişime ve gelişime açık fertler yetiştirmektir.

Değerlerimiz

İfade özgürlüğüne ve farklılıklara saygılı olmak, adil ve dürüst olmak, mükemmelliği aramak, Barışçı ve paylaşımcı olmak, estetik güzelliği aramak, değer üretmeyi amaçlamak, sosyal sorumluluk sahibi, öğrenmeye adanmış tutarlı ve katılımcı olmaktır.

Paydaşlarımız

Kurucu Vakıf, Üniversite Yönetimi, akademik ve idari personel, öğrenciler ve velileri, yerel sivil toplum örgütleri, belediyeler, ilgili kamu kurumları ve tedarikçilerimiz.

Fakültelerimiz

 

Araştırma Merkezleri